Dua ve Kader


İnsanın kaderini bilmek gibi bir durum söz konusu olmayacağı için hoşuna giden, kendisine iyi geleceğini düşündüğü her şeyi ister. Bu isteklerinin kaderinde olması veya olmaması pek umurunda olmaz. Oysa bizi bizden daha iyi bilen, bizi bizden daha çok düşünen, kaderimizi, geçmişimizi, geleceğimizi bilen, bizim için en doğru şeyleri takdir edebilecek olan Cenab-ı Hak istediklerimizin, arzu ettiklerimizin, dualarımızın en iyisini, en güzelini ve en faydalısını kabul edecek ve takdir edecektir.

Düşünün ki bizler birer hastayız ve şifaya muhtacız. Yüce Allahtan olmadık şeyler isteyebiliriz. Bunun içerisinde ölüm dahi olabilir. Ancak Allah derdimizi bilen ve doğru ilacı yazabilecek olan doktor gibi bizim istek ve arzularımıza olduğu gibi cevap vermez, sadece bize yararlı olacak olanları kabul eder. Bununla da kalmaz, en hızlı iyileşme gerçekleşsin diye en doğru ilaçları yazar. Aynen bu örnekte olduğu gibi bazen zenginlik isteriz ama sonucu bilmeyiz, zengin hayatın bizlerden neler götüreceği konusunda fikir yürütemeyiz. Belki de iyi gelecektir ama bilemeyiz. Yüce Allah’ta böyle bir bilinmezlik durumu mümkün olmayacağından eğer zenginlik bize azgınlık verecekse vermez fakat bunun yerine sağlam bir iman, aile huzuru, sağlıklı bireyler verir. Musibet ve belalardan muhafaza ederek korur.

Dua Kaderi Değiştirebilir mi?

İbn Mace’nin naklettiğine göre Sevgili Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyururlar:

“Kaderi ancak dua geri çevirir. Ömrü ancak iyilikler arttırır. Kişi ancak işlemiş olduğu günah sebebiyle rızıktan mahrum kalır.” (bkz. İbn Mace, Mukaddime, 10/90)

Diğer bir hadiste ise aynı mesele için şöyle buyururlar:

“İhtiyat ve dikkat etmek Allah’ın takdir ettiği şeye fayda vermez. Ancak dua, inen ve inmeyen musibetlere fayda verir. Bela iner, fakat onu dua karşılar ve kıyamete kadar ona karşı durur.” (et-Tergîb ve’t-Terhîb, II/481-482)

Duanın kaderi değiştirmesi, diğer bir ifade ile çevirmesi mümkün olup bu durum şöyle açıklanabilir:

Aslında burada değişen kader, değil kazadır. Çünkü kader bir şey hakkında verilen karar olarak ifade edilirken, kaza ise o kararın uygulanmasıdır. Daha açıklayıcı bir dille ifade edersek: bir insanın kaderinde bir olay ile ilgili başına bir musibet gelebilir, o insan samimi bir dua eder, Yüce Allah da bu duayı kabul buyurursa mükâfat olarak o musibeti ortadan kaldırır. Burada değişen kader olmaz, sadece kaderin uygulaması değişir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski